Gå med!
Mötessponsorer

 
Tack alla sponsorer senaste 2 åren! 

 

Search
Wednesday
May302012

Startmöte SARE öst

Hej
Startmöte för SARE öst hölls den 23/5. Vi diskuterade hur föreningen bäst bör fungera och tog fram en lista på intressanta ämnen för kommande seminarium. 

Kandidater till ämnen för kommande SARE möten:
1. När vet man att man har gjort ett bra jobb som kravhanterare? När man dokumenterat det stakeholdern sagt? När man dokumenterat det de behövde? Eller när man utvecklat en framgångsrik produkt på marknaden?
2. Testdriven utveckling kontra kravdriven utveckling. Konsten att formulera sig testbart. Kravhanterare bli bättre på randvillkor, alternativflöden & sånt som test tradionellt varit bra på.
3. Hur jobba med krav vid outsourcad utveckling för att få till en bra produkt och undvika missförstånd under utvecklingen. Kravprocessen i ett upphandlingsprojekt.
4. Formulering av effektiva projektavtal och kravspec som appendix till avtal.
5. Hur kan man undvika ”Vi och dem” mellan krav/test eller mellan IT/verksamhet.
6. Vad är ett bra krav? Jämförelser mellan olika tekniker att dokumentera krav. T.ex. punktlistor, usecase, user stories. Specialfall om användning av ”user journeys” på Swedbank mobila bank. 
7. Lagom spårbarhet. Nedåt mot test, kod och buggar. Men även uppåt mot affärskrav och processer. Stöd från verktyg. Hantering av parallella krav för olika utvecklingsspår.
8. Användande av olika modelleringstekniker för förbättrad kommunikation.
9. Senaste nytt från den akademiska världen. SIREN (sirensweden.org)
10. Har vi fångat allt? 3 kategorier av outtalade krav. T.ex. vad är ”ett kvartal” för en indier?
11. Hur förvaltar vi våra krav bäst? När slänga krav (för att t.ex. behålla överblick)?  
12. Hur bedöma lagom detaljeringsgrad i kravarbetet? Hur långt ner i detaljer ska man speca och hur mycket lämna till utvecklarna? Jämförelser mellan olika metodiker.
13. Hur långt sträcker sig krav? Dilemmmat när kraven är sprungna ur IT-sidan och saknar behovsanalysen från verksamhetssidan.
14. Fördjupningar och tips för olika roller inom krav. Business analyst, system owner, etc. Jämförelser mellan olika utvecklingsmetoders och standarders rollbeskrivningar.
15. Jämförelser av kravhantering mellan olika brancher såsom bank, industri, kommun & förvaltning. Lärdomar. Regulatoriska krav. SOX. FDA mfl.
Saknar du någon, eller har någon favorit? Kommentera gärna. 
Mål: Efter varje SARE-möte ska man direkt kunna börja använda något konkret man lärt sig. 
Nästa möte SARE öst styrelse: 29/8 kl 15-17. Återkommer om plats.
Förslag på tid för första möte SARE öst: kl 9-12 den 17/10 (v42).  

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (18)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
 • Response
  Response: uggs rea sverige
  Choice: Detail your Store Move simultaneously for a element (when you actually examine that adjustments over the product) and in addition inside the troubleshooting part of the individual Page.
 • Response
  Response: peuterey
  Algodón: la quema de inmediato, no se encoje, no es el olor de la quema de papel, gris gris claro, menos.
 • Response
  click here for the top new cars Kirkland around
 • Response
  Response: free money
  [...]Home - Blogg - Startmöte SARE öst[...]
 • Response
  Response: this site
 • Response
  jual
 • Response
 • Response
  Response: 10TH RESULTS 2016
 • Response
  Response: oneplus 5 specs
 • Response
  Response: money,
  Home - Blogg - Startmöte SARE
 • Response
  Home - Blogg - Startmöte SARE
 • Response
  Response: Condo Fire Safety
  Home - Blogg - Startmöte SARE
 • Response
  Response: gps fish finder
  Home - Blogg - Startmöte SARE
 • Response
  Home - Blogg - Startmöte SARE
 • Response
  Home - Blogg - Startmöte SARE
 • Response
  Response: website
  Home - Blogg - Startmöte SARE
 • Response
  Home - Blogg - Startmöte SARE
 • Response
  Response: best fish finder
  Home - Blogg - Startmöte SARE

Reader Comments (2)

Hej,
Jag vill gå med i SARE och bor i Stockholm, är det då SARE öst jag ska gå med i?

/Eva Andersson

October 3, 2012 | Unregistered CommenterEva Andersson

Hej,
Det är helt rätt. Klicka på SARE öst på startsidan för att gå med i Google-gruppen för SARE öst.
/Magnus

October 10, 2012 | Registered CommenterSARE styrelsen

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>
« RefsQ 2013: Call for Contributions | Main | Startmöte SARE väst »