Kravhantering i Scaled Agile Framework (SAFe)
Wednesday, December 9, 2015 at 9:15PM
SARE styrelsen

Att jobba effektivt med krav blir ju allt viktigare destu komplexare och större utvecklingsorganisation det är i företaget. Ett sätt att jobba med krav är enligt SAFe modellen från Dean Leffingwell.

 

Det är ett mycket intressant sätt att lägga upp utvecklingsarbete om man har flera team och är mellan 30 och 150 personer. Som vanligt är det oerhört viktigt att Product Owners är duktiga på att hålla översta delen av backloggen "krispigt formulerad". 

Portfolio Owner & Enterprise Architect skriver Epics som hamnar i Portfolio Backlog. De hamnar i Agile Release Trains som kommer ner i Program Backlog. Därifrån plockar teamen till sina Team Backlogs. Intressant att man lägger kvalitetsattribut (icke-funktionella krav, NFR) separat.

 

Någon som tyckte det var lite många backloggar och roller? Kan vara värt att kika på "konkurrenten" Large Scale Scrum: https://less.works

Läs gärna mer här: http://www.scaledagileframework.com/agile-software-requirements-model

/Magnus Willner

Article originally appeared on Home (http://www.sare.se/).
See website for complete article licensing information.