Gå med!
Mötessponsorer

 
Tack alla sponsorer senaste 2 åren! 

 

Search
Wednesday
May302012

Startmöte SARE öst

Hej Startmöte för SARE öst hölls den 23/5. Vi diskuterade hur föreningen bäst bör fungera och tog fram en lista på intressanta ämnen för kommande seminarium: 1. När vet man att man har gjort ett bra jobb som kravhanterare? När man dokumenterat det stakeholdern sagt? När man dokumenterat det de behövde? Eller när man utvecklat en framgångsrik produkt på marknaden? 2. Testdriven utveckling kontra kravdriven utveckling. Konsten att formulera sig testbart. Kravhanterare bli bättre på randvillkor, alternativflöden & sånt som test tradionellt varit bra på. 3. Hur jobba med krav vid outsourcad utveckling för att få till en bra produkt och undvika missförstånd under utvecklingen. Kravprocessen i ett upphandlingsprojekt.

Click to read more ...

Friday
May042012

Startmöte SARE väst

Hej
Startmöte för SARE väst hölls den 18/4. Vi diskuterade vision och former för föreningen. Vi tog fram en lista på intressanta ämnen för kommande seminarium. 

Kandidater till ämnen för kommande SARE möten:

 1. Agil kravhantering. Hur påverkar de nya agila metoderna de som jobbar med kravhantering? Nya kompetensbehov? Hur kan man få in mer agilitet även i större industriprojekt? Föreläsare t.ex. Kai Gilb (eller Tom).
 2. Kravformuleringar. Jämförelser mellan olika sätt att strukturera sina krav: Text, punktform, use case, user stories, modellbaserat. Bedömning av kravformuleringar med konkreta exempel, SMART eller ej?
 3. Verktygsjämförelser, krav, backloghantering mm.
 4. Lärande mellan brancher för kravhantering. Hur få feedback från kunderna. Tex. Automative går man mot virtuella miljöer för krav, utveckling och test.
 5. Baseliningsprinciper och hantering av parallella kravmängder.
 6. Från stakeholderns synvinkel. Varför är det så svårt att beskriva vad man behöver? Hur kan man enligt Eric Ries hantera det.
 7. Framstående kravhanterare. Vad har de gjort som är bra. Vad använde de för metoder. Exempel Steve Jobs.
 8. Krav och koppling till test och verifiering. Tex: “Slippa testproblem genom bättre kravställning” (Bogdan.
 9. Kravhantering i testdriven utveckling
 10. Hur samla in de första produktkraven?
 11. Produktägarvyn. Marknadskopplingar.
 12. Stakeholderanalys. Hur viktiga är de olika stakeholderna.
 13. Balansering mellan olika kravtyper.
 14. Prioritering. Set-based (cost, kvalite, bränsleförbrukning) Anatomierna: beroende mellan kraven.
 15. Prutning på krav vs. balansering. Hårt mot hårt. Stänga projekt.
 16. Krav enligt TOGAF och arkitekturfokuserade metoder
 17. Kontrakt och avtal. Effektiva KPIer. Sätta incitamentet rätt i avtal.
 18. Hur vet man att man gjort ett bra jobb inom kravhantering? Mätetal?
 19. Senaste nytt från forskarvärden, t.ex. Samuel Fricker eller Björn Regnell. Det hetaste från SIREN. 
Saknar du någon, eller har någon favorit? Kommentera gärna.
Page 1 2