Gå med!
SARE öst
Kontakta ledningen och event-anmälningar: sareost(a)gmail.com
Mötessponsorer

 
Tack alla sponsorer senaste 2 åren! 

 

Search
« Presentationen från SARE mötet den 29 MAJ 2015 - LYSSNA PÅ EN FD KRIMINALKOMMISSARIE RUNT SÄKERHETSKRAV | Main | SARE Öst 5/12-2014: Frukostseminarium - Hur ställa krav vid inköp av standardsystem? »
Monday
Apr272015

SARE möte 29 maj 2015 - lyssna på en fd kriminalkommissarie runt säkerhetskrav

Vem vill komma och lyssna på en föreläsning kring kravhantering för ett logghanteringssystem? Inte många, ordet logg är förknippat med ångest och tekniknördar som översätter svårbegripliga textsträngar till lika svårbegripliga förklaringar.

Om man i stället beskriver området som en funktion som översätter data till information och där föreläsaren berättar om uppdrag där informationen används för att bygga underrättelsesystem, logistiklösningar för att se att passagerare och bagage är ombord på samma plan, samt hur man upptäcker vilka som skaffat sig insyn i utredningen om mordet på fd utrikesminister Anna Lindh blir området genast intressantare.

SIEM (Security Information Event Management) börja på allvar utvecklas efter Enronskandalen i USA 2001. Direkta följder ur den härvan resulterade i Sabanes-Oxley Act (SOX-lagstiftningen) som syftar till att stärka den interna kontrollen över den finansiella rapporteringen. Plötsligt fanns tekniken men inte kraven.

Kom och lyssna på den före detta kriminalinspektören Roger Lindblom från Secorum som sadlade om till systemvetare och kravhanterare. Roger har byggt och bygger Security Operations Centers inom svenska högsäkerhetsorganisationer. Han delar med sig av sina erfarenheter om hur man samlar krav och kravställer på en funktion och en organisation som möter det yttre och inre hotet i en värld där vägen in går via människor och nätverk. Hur skyddar vi vår information när den samtidigt ska vara nåbar?

Fokus under mötet är att besvara frågan "Hur identifierar vi kraven på en förbättrad spårbarhet när kunden själv inte kan beskriva sina behov, men inser att något måste göras?" Med rätt hantering tar vi kunden till en nivå han aldrig kunna drömma om.

Träna på detta själv tillsammans med Roger och andra kraventusiaster på förmiddagen den 29 maj! Boka in tiden redan nu!

Mötet sponsras av:

Plats: Meeting Room Alströmergatan 20 www.meetingroom.se, Stockholm

Program:
08.30 Kaffe
08:45 Kort presentation SARE och sponsorer
09:00 Roger presenterar området och vi övar tillsammans
11:00 Klart

Anmälan sker via simplesignup på följande sida: Mötet är genofört

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>