Gå med!
SARE öst
Kontakta ledningen och event-anmälningar: sareost(a)gmail.com
Mötessponsorer

 
Tack alla sponsorer senaste 2 åren! 

 

Search
« KRAVFRUKOST PÅ VETEKATTEN I STOCKHOLM 12/5 7:30-8:30 | Main | Presentationen från SARE mötet den 29 MAJ 2015 - LYSSNA PÅ EN FD KRIMINALKOMMISSARIE RUNT SÄKERHETSKRAV »
Monday
Jan112016

Kravcafé på Vetekatten i Stockholm 19/1 7:30-8:30

God fortsättning alla kravare!

Nu är det dags att prova något nytt nämligen Kravcafé. Vi träffas över en morgon fika och pratar krav i små grupper (runt de flesta borden ryms 4-5 personer). Träffa andra kravare och bolla problem, tankar och idéer. Tanken är att vi under fikat under informella samtal tillsammans pratar om krav inga frågor är för små eller för stora. Har du fastnat på formuleringen av ett krav, ta med det så bollar vi detta… några exempel nedan:

-          Hur hantera produkter med flera aktiva versioner

-          Vilka kapitel har Ni i Era kravspecifikationer?

-          Behöver vi dela in kraven i funktionella och icke funktionella krav?

-          Hur påbörjar man en kravspecifikation?

Plats: Vetekatten, Kungsgatan 55. (gå in genom ingången Kungsgatan/Klara Norra Kyrkogata) Vi sitter vid borden ut mot Kungsgatan. Det kommer finnas SARE-skyltar på våra bord.

När: 19/1 Drop in från 7:30 och vi slutar vid ca. 8:30. Du väljer själv vilken tid du vill delta.

Kostnad: Gratis denna gång. Vi förväntas köpa något i Vetekattens café men för denna premiär så sponsrar Kiwano Consulting (http://www.kiwanoconsulting.se/) med kaffe och fralla.

Anmälan: Ingen anmälan krävs men skicka gärna en kommentar att Ni kommer till sareost(a)gmail.com så vi kan förvarna Vetekatten.

Hoppas vi ses!

SARE-Öst

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>