Gå med!
SARE öst
Kontakta ledningen och event-anmälningar: sareost(a)gmail.com
Mötessponsorer

 
Tack alla sponsorer senaste 2 åren! 

 

Search
« NYTT DATUM för KRAVFRUKOST I STOCKHOLM 29/3-2017 7:30-9:00 | Main | Kravcafé på Vetekatten i Stockholm 19/1 7:30-8:30 »
Friday
Apr082016

KRAVFRUKOST PÅ VETEKATTEN I STOCKHOLM 12/5 7:30-8:30

Nu är det dags att fortsätta med våra Kravfrukostar. Vi träffas över en morgonfika och pratar krav i små grupper (runt de flesta borden ryms 4-5 personer). Träffa andra kravare och bolla problem, tankar och idéer. Tanken är att vi under fikat under informella samtal tillsammans pratar om krav inga frågor är för små eller för stora. Har du fastnat på formuleringen av ett krav, ta med det så bollar vi detta… Denna gång tänkte vi fokusera på:
  •  Hur passar krav in i det agila arbetssättet?
  • Vad ska vi ta med oss från vattenfallsmetoden?

Plats: Vetekatten, Kungsgatan 55. (gå in genom ingången Kungsgatan/Klara Norra Kyrkogata) Vi sitter vid borden ut mot Kungsgatan. Det kommer finnas SARE-skyltar på våra bord.

När: 12/5 Drop in från 7:30 och vi slutar vid ca. 8:30. Du väljer själv vilken tid du vill delta.

Kostnad: Vi är glada att kunna meddela att Kiwano Consulting går in som sponsor till vår kommande Kravfrukost den 12/5. Kiwano Consulting bjuder deltagarna på frukostfralla med tillhörande dryck. Besök gärna deras hemsida www.kiwanoconsulting.se.

Anmälan: Ingen anmälan krävs men skicka gärna en kommentar att Ni kommer till sareost(a)gmail.com eller kommentera under aktiviteten på LinkedIn så vi kan förvarna Vetekatten.

Hoppas vi ses!

SARE-Öst

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
  • Response
    Home - SARE öst - KRAVFRUKOST PÅ VETEKATTEN I STOCKHOLM 12/5

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>