Gå med!
SARE öst
Kontakta ledningen och event-anmälningar: sareost(a)gmail.com
Mötessponsorer

 
Tack alla sponsorer senaste 2 åren! 

 

Search
« 1 februari kl 16.00-17:30 anordnar SARE Öst ett kravseminarium/kravkaffe i Stockholm | Main | Den 7:e september anordnar SARE Öst en kravträff i Stockholm. »
Thursday
Oct262017

Den 14:e november anordnar SARE öst ett frukostseminarie i Stockholm

 

 

Du kommer garanterat öppna ögonen, få nya tankar och tappa hakan. Lära dig mer om de nyast efterfrågade kunskaperna vid upphandlingar. Det är dags att sluta bara leka ytliga gränssnittslekar och ytliga förändringar. De senaste åren har kravmängden inom projekt både ökat i omfattning och i komplexitet på grund av ett ökat antal intressenter, relationer till andra system och påtagliga utmaningar inom säkerhet och skalbarhet etc..

Och inget tyder på att framtiden kommer att bli enklare…
Har man inte förstått och representerat VAD en produkt/tjänst skall göra, kan man inte heller bygga den eller tro att den kommer att bli en succé. Krav är en kreativ ingenjörsvetenskap, som blir en allt viktigare framgångsfaktor för företag och
organisationer.
De som tror att man kan lösa komplexa problem genom att bara ”prata om dem”, sopar problemen under mattan och saknar pinsamt den avgörande insikt som krävs för att kunna hantera dagens och framtidens sammankopplade extremt komplexa system. Ett pratigt flummigt tyckande är inte tillräckligt bra!
Att adressera behovet av att representera viktig kunskap och att tänka rätt från början kommer bli en avgörande framgångsfaktor för riktig förbättring.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>