Gå med!
SARE öst
Kontakta ledningen och event-anmälningar: sareost(a)gmail.com
Mötessponsorer

 
Tack alla sponsorer senaste 2 åren! 

 

Search
« Anteckningar från Kravfrukosten 29/3-2017 hos ADDQ | Main | KRAVFRUKOST PÅ VETEKATTEN I STOCKHOLM 12/5 7:30-8:30 »
Friday
Feb242017

NYTT DATUM för KRAVFRUKOST I STOCKHOLM 29/3-2017 7:30-9:00

Den 29e mars anordnar SARE Öst en kravfrukost hos ADDQ (Wallingatan 2, 1tr) på temat hur vi sätter igång vårt kravarbete kring en ny produkt eller tjänst. Vilken metod väljer man, vad angriper man först, och varför?

Vi samlas från kl 07.30 för en mindre frukost, och siktar på att sätta igång det riktiga arbetet kl 8  med diskussion i mindre grupper och en gemensam uppgift och avrundar vid 9-tiden. Vi från SARE sammanställer materialet för att presentera det på hemsidan efteråt.

Då platserna är begränsade till 15 så gäller först till kvarn, anmälan sker till sareost@gmail.com (Ange namn, företag och telefon i anmälan).

Varmt välkomna!

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>