Gå med!
SARE öst
Kontakta ledningen och event-anmälningar: sareost(a)gmail.com
Mötessponsorer

 
Tack alla sponsorer senaste 2 åren! 

 

Search
« SARE Öst anordnar en kravträff i Stockholm 17 maj kl 16:30-18:00 | Main | NYTT DATUM för KRAVFRUKOST I STOCKHOLM 29/3-2017 7:30-9:00 »
Wednesday
Apr262017

Anteckningar från Kravfrukosten 29/3-2017 hos ADDQ

I bifogad fil kan Ni hitta texterna från våra blädderblock: Kravfrukost 2017-03-29

Stort tack till ADDQ som arrangerade och alla deltagare som gjorde detta möjligt.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>