Gå med!
SARE öst
Kontakta ledningen och event-anmälningar: sareost(a)gmail.com
Mötessponsorer

 
Tack alla sponsorer senaste 2 åren! 

 

Search
« Den 7:e september anordnar SARE Öst en kravträff i Stockholm. | Main | Anteckningar från Kravfrukosten 29/3-2017 hos ADDQ »
Wednesday
Apr262017

SARE Öst anordnar en kravträff i Stockholm 17 maj kl 16:30-18:00

Den 17 maj kl 16.30 anordnar SARE en kravträff hos Trafikförvaltningen på Lindhagensgatan 100 i Stockholm. Ämnet är olika typer av krav; vilka använder man och när, vilka typer passar bättre eller sämre för specifika användningsområden?

Vi sätter igång med arbetet direkt vid 16:30 med en gemensam inledning, varefter vi delar upp oss i mindre grupper för fördjupning och summerar sedan gemensamt innan vi bryter upp runt 18:00. 

Då platserna är begränsade till 20 så gäller först till kvarn,
anmälan sker till sareost@gmail.com (Ange namn, företag och telefon i anmälan) senast 15 maj.

Hjärtligt välkomna!

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>