Gå med!
SARE öst
Kontakta ledningen och event-anmälningar: sareost(a)gmail.com
Mötessponsorer

 
Tack alla sponsorer senaste 2 åren! 

 

Search
« Den 14:e november anordnar SARE öst ett frukostseminarie i Stockholm | Main | SARE Öst anordnar en kravträff i Stockholm 17 maj kl 16:30-18:00 »
Tuesday
Aug222017

Den 7:e september anordnar SARE Öst en kravträff i Stockholm. 

Klockan 16:30 ses vi för en after work där Samuel Hällström inleder en diskussion om hur man kan få samsyn om kravarbetet i ett projekt.

En AW med gott att dricka och KRAV i fokus!

 

Då platserna är begränsade så gäller först till kvarn,

anmälan sker till sareost@gmail.com (Ange namn, företag och telefon i anmälan) senast 4/9.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>