Gå med!
SARE öst
Kontakta ledningen och event-anmälningar: sareost(a)gmail.com
Mötessponsorer

 
Tack alla sponsorer senaste 2 åren! 

 

Search
« 10 april, 16-17:30 anordnar SARE Öst en kravträff om BDD i Stockholm | Main | Den 14:e november anordnar SARE öst ett frukostseminarie i Stockholm »
Friday
Jan052018

1 februari kl 16.00-17:30 anordnar SARE Öst ett kravseminarium/kravkaffe i Stockholm

"Requirements and UX is a match made in heaven".
Hur man visualiserar krav och ser till användarnas behov.

Ni får höra om hur man kan visualisera krav för att snabba upp och förtydliga kravprocessen. Därefter blir det diskussion kring era frågeställningar och erfarenheter. Seminariet hålls denna gång av Eva Mattsson, en nyfiken själ som tycker om att lära sig nytt och att hitta nya sätt att lösa problem. Hon älskar att experimentera med arbetsmetodik och att visualisera för att förenkla kommunikationen av krav. Eva har lång erfarenhet som kravanalytiker, UX designer, systemutvecklare och scrum master. Hon är även van att implementera agil och lean arbetsprocess.

Vi samlas kl 16.00 i ADDQs lokaler på Wallingatan 2, 1tr.
Platserna är begränsade, så anmäl dig senast 29/1 till 
sareost@gmail.com. Uppge namn, företag och telefonnr.

Se även SAREs hemsida: http://www.sare.se/sare-st/ eller LinkedIN: https://www.linkedin.com/groups/4466874


Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>