Gå med!
SARE öst
Kontakta ledningen och event-anmälningar: sareost(a)gmail.com
Mötessponsorer

 
Tack alla sponsorer senaste 2 åren! 

 

Search
« Kravfrukost med SARE Öst på Vete-Katten 24 januari 2019 | Main | Ang GDPR och hantering av kontaktuppgifter »
Friday
Nov022018

Den 22 november kl 16.30 anordnar SARE Öst en kravträff i Stockholm

Vi ses på en after work där Samuel Hällström från Kiwano Consulting pratar om att arbeta med krav i regelverksdrivna projekt, sedan leder Kerstin Blom och Agneta Lindblom från KravXperts en diskussion om kravarbetets påverkan av digitaliseringen. Programmet avslutas kl 18.  

Vi bjuder på lättare förtäring och dryck.

Platserna är begränsade. Anmälan sker till sareost@gmail.com (ange namn, företag och telefon) senast måndag 19/11.

Plats: Kiwano Consulting AB, Klarabergsgatan 29, 1tr

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>