Gå med!
SARE öst
Kontakta ledningen och event-anmälningar: sareost(a)gmail.com
Mötessponsorer

 
Tack alla sponsorer senaste 2 åren! 

 

Search
« Ang GDPR och hantering av kontaktuppgifter | Main | 1 februari kl 16.00-17:30 anordnar SARE Öst ett kravseminarium/kravkaffe i Stockholm »
Tuesday
Mar062018

10 april, 16-17:30 anordnar SARE Öst en kravträff om BDD i Stockholm

 

 

BDD, Behavior Driven Development, är en vidareutveckling av testdriven utveckling. BDD syftar till att samarbeta tvärfunktionellt för att lösa rätt problem och nå en gemensam förståelse samt en gemensam dokumentation.

Hur kommer kraven in i detta? Och vilken nytta kan man som kravanalytiker eller produktägare ha av detta synsätt?

Anna Fallqvist Eriksson håller en presentation som fokuserar på hur BDD kan stödja kravarbetet och minska risken för kravgap. 

Anna är certifierad som såväl Senior Business Analyst och Scrum Master, och har många års erfarenhet från agila produktutvecklingsprojekt i olika roller. 

Utöver BDD har Anna även expertis i olika aspekter av kravarbete, såsom processmodellering och workshopledning, samt kravhantering i olika verktyg, bl a HP ALM/QC.

Kravträffen sker 10/4, kl 16 - 17:30 hos Trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100.

Platserna är begränsade; anmäl er till sareost@gmail.com senast 6/4!

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>