Gå med!
SARE öst
Kontakta ledningen och event-anmälningar: sareost(a)gmail.com
Mötessponsorer

 
Tack alla sponsorer senaste 2 åren! 

 

Search
« Den 22 november kl 16.30 anordnar SARE Öst en kravträff i Stockholm | Main | 10 april, 16-17:30 anordnar SARE Öst en kravträff om BDD i Stockholm »
Thursday
May242018

Ang GDPR och hantering av kontaktuppgifter

Fr o m 25 maj gäller GDPRs regelverk kring hantering av personuppgifter, och som ett resultat av detta kommer SARE Öst endast att lagra email-adresser till de medlemmar som uttryckligen gett sitt samtycke. Vi använder dessa mailadresser för att informera om våra evenemang, och för att följa upp kring och efter dessa.

Samtycke ges via mail till sareost(a)gmail.com, till exempel med denna text eller motsvarande.

Jag samtycker till att SARE Öst lagrar mina kontaktuppgifter i syfte att skicka inbjudningar och information till mig. Om jag efter att ha givit samtycke inte längre önskar dessa utskick, mailar jag SARE Öst detta, så tas mina kontaktuppgifter bort.

Samtycke kan ges eller dras tillbaka när som helst via mail eller om ni kontaktar någon av oss i samband med våra evenemang.

Vi kommer fortsatt att publicera våra evenemang på LinkedIn och via hemsidan, och självfallet är man lika välkommen till dessa oavsett hur man väljer att ta emot information.


 

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>