Gå med!
SARE öst
Kontakta ledningen och event-anmälningar: sareost(a)gmail.com
Mötessponsorer

 
Tack alla sponsorer senaste 2 åren! 

 

Search
Main | Kravfrukost med SARE Öst på Vete-Katten 24 januari 2019 »
Wednesday
May012019

KRAVFRUKOST MED SARE ÖST PÅ VETE-KATTEN 23 MAJ 2019

Häng med på vårens sista kravfrukost! Vi träffas över en morgonfika och pratar krav i små grupper (runt de flesta borden ryms 4-5 personer). 
Träffa andra kravare och bolla problem, tankar och idéer. Denna gång är vi öppna för alla ämnen, vad brottas du med just nu, vad brinner du för. 
Vi hjälper varandra att lösa knutarna inför sommaren.
Plats: Vetekatten, Kungsgatan 55. (gå in genom ingången Kungsgatan/Klara Norra Kyrkogata) Vi sitter vid borden ut mot Kungsgatan.
Kostnad: Du väljer och betalar själv din frukost
När: 23/5-2019 Drop in från 7:30 och vi slutar vid ca. 8:30. Du väljer själv vilken tid du vill delta.
Ingen föranmälan behövs, men berätta gärna om ni tänker komma, sareost(a)gmail.com.

 

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>