Gå med!
SARE öst
Kontakta ledningen och event-anmälningar: sareost(a)gmail.com
Mötessponsorer

 
Tack alla sponsorer senaste 2 åren! 

 

Search
Thursday
Nov082012

SARE ÖST - PowerPoint presentationer från mötet 2012-11-07

Inceptives presentation kan laddas ner här

SEB:s presentation kan laddas ner här

 

Tuesday
Oct092012

SARE öst - agil kravhantering i stora organisationer och regulatoriska krav - 7 nov

Plats: United Spaces at Waterfront Building, Klarabergsviadukten 63 i Stockholm
 
Tid:
8.00 - 9.00 Registrering och frukost
9.00 - 10.00 Finanskrisens påverkan på dagens kravhantering
10.00 - 10.15 Bensträckare
10.15 - 11.15 Agil kravhantering i en större organisation
11.15 - 11.45 Avslutande mingel
 
Föredrag 1 - Finanskrisens påverkan på dagens kravhantering
Det har nu gått fyra år sedan finanskrisen bröt ut och de anställda hos den amerikanska investmentbanken Lehman Brothers tågade ut ur skyskrapan med kartonger fyllda av kontorssaker. Under dessa fyra år har Europas medlemsländer arbetat hårt för att arbeta fram en lagstiftning som ska förhindra att detta upprepas igen.
 
Allt fler branscher regleras nu allt hårdare och utmaningarna ökar. Kom och lyssna på hur vi arbetar med kravhantering i projekt som drivs av regulatoriska krav. Projekt där kraven är tvingande och oftast inte stabiliseras förrän den dag då lagstiftningen träder i kraft.
 
Talare: Carina Bergman, Inceptive AB
 
Föredrag 2 - Agil kravhantering i en större organisation
 
För många innebär agil kravhantering att en produktägare tar fram och levererar kraven till ett utvecklingsteam. I många större organisationer räcker inte en så enkel modell. Det finns flera olika områden, t ex affärsutveckling, plattformsägare, säkerhet och förvaltning, som måste vara med i kravarbetet. Ska de uttrycka sina krav som user stories eller kan man fortfarande använda traditionella tekniker som use cases och features? Vad behöver teamet? Vilka är för- och nackdelar med de olika kravtyperna? Sedan, när projektet är färdigt, vad händer med kraven då? Är någon intresserad av dem eller kan man slänga kraven?
 
Presentationen tar sin utgångspunkt i en större organisations behov och diskuterar hur den kan använda det agila tankesättet i sitt arbete med krav.
 
Talare: Gunnar Övergaard, SEB AB

Anmäl dig genom ett mail till ost(a)sare.se. Begränsat antal platser.
Kostnadsfritt. Mötessponsorn Inceptive/Nohau bjuder på frukost och kaffe.


Page 1 ... 1 2 3 4 5