Gå med!
Info syd
Kontakta ledningen och event-anmälningar: syd(a)sare.se 
Mötessponsorer

 
Tack alla sponsorer senaste 2 åren! 

 

Search
« Styrelse för SARE Syd | Main
Wednesday
Sep122012

SARE syd - Tony Gorschek - 7 nov 2012

Kravhantering: det vi ser är bara toppen av isberget
Kravhantering har traditionellt förknippats med projektbaserade
textspecifikationer som överlämnas till projekt för realisering.
Verkligheten är dock att kravhantering är en kontinuerlig aktivitet
som till stor del är helt projektoberoende - en del av strategiska
beslut och produktledning. Seminariet går igenom en rik vy av
kravhantering, med dess potential, samt de centrala utmaningar som kan
förknippas med att välja vilka produkter som ska utvecklas, och VAD
som ska inkluderas i dessa produkter.

Kom gärna på seminariet för att lyssna på och diskutera med Tony Gorschek, som är Professor i Programvaruteknik vid Blekinge Högskola(BTH).

För mera information, surfa in på :www.gorschek.com

AGENDA:

07:30 - 08:00 Frukost (Gratis!, sponsras av foocafe)

08:00 - 09:00 Seminarium med Tony Gorschek

09:00 - 10:00 Mingel

Registrera dig på:

http://www.foocafe.org/index.php/site/event/kravhantering-det-vi-ser-aer-bara-toppen-av-isberget

References (2)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>