Gå med!
Info väst
Kontakta ledningen: vast(a)sare.se
Mötessponsorer

 
Tack alla sponsorer senaste 2 åren! 

 

Search
« SARE VÄST 29/5: Hantera krav i komplexa fordonssystem | Main | PowerPoint presentation från mötet 2012-10-17 »
Wednesday
Feb062013

SARE VÄST 27/2: Krav och test i harmoni - utmaningar och möjliga lösningar

PRESENTATIONEN HITTAR DU HÄR.

Kom och lyssna på senaste rönen från Chalmers och en ny stor forskningsstudie med 10 forskare som intervjuat 30 projektmedlemmar från 6 företag. Robert Feldt tar oss med och visar på nya möjligheter inom kravhanteringsområdet och hur man hamnar i harmoni med test. 

 Leverera rätt funktionalitet, i tid, till rätt kvalitetsnivå. Resultaten kan ge dig lämpliga metoder för att ta itu med dessa utmaningar.

Robert är Professor of Software Engineering, Chalmers University of Technology

 

Anmäl dig genom ett mail till vast@sare.se. Begränsat antal platser.

Centralhuset Konferens, Nils Ericsonplatsen 4, Göteborg
27/2, kl 8.45
Kostnadsfritt. Mötessponsorn Hogia bjuder på fralla och kaffe i pausen.

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
  • Response
    Home - SARE väst - SARE VÄST 27/2: Krav och test i harmoni - utmaningar och möjliga

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>