Gå med!
Info väst
Kontakta ledningen: vast(a)sare.se
Mötessponsorer

 
Tack alla sponsorer senaste 2 åren! 

 

Search
« Intressant från tunga företag i västsverige: | Main | SARE VÄST 27/2: Krav och test i harmoni - utmaningar och möjliga lösningar »
Thursday
May022013

SARE VÄST 29/5: Hantera krav i komplexa fordonssystem 

Varmt välkomna till ett spännande SARE-möte om kravhantering av säkerhetskritiska system.

Agenda:
08:00 Välkommen & kaffe
08:15 Kort information från SARE
08:20 Kort information om Semcon
08:30 Introduktion till kravhantering för säkerhetskritiska inbyggda fordonssystem, 
Urban Ingelsson, Semcon
09:10 Traditionell kravhantering och utmaningar från ett Tier-1-perspektiv, Magnus 
Skoog, Autoliv
09:50 Kaffepaus
10:10 Relationen mellan krav och modeller, Henrik Lönn, Volvo Group, Advanced 
Technology and Research
10:50 Kravhanteringsverktyg för inbyggda fordonssystem, Jan Söderberg, Systemite
11:30 Seminariet avslutas
Anmäl dig genom ett mail till vast@sare.se. Begränsat antal platser.

29 maj, kl. 8:00 – 11:30
Semcon Göteborg,
Theres Svenssons gata 15
Kostnadsfritt. Mötessponsorn Semcon bjuder på fralla och kaffe i pausen.

References (2)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
  • Response
    Response: Ramadan 2016
    Find Ramadan Timings 2016 and fasting program of Sahar-o-Iftaar. Get complete information of Ramadhan Sehr o Iftaar fasting calendar and Timetable
  • Response
    Response: ramadan uk 2017

Reader Comments (1)

Kul att ni ordnar en lokal aktivitet i Göteborg. Mycket bra att ni lägger arrangemanget hos ett lokalt värdföretag. Hoppas på en bra respons på arrangemanget!

May 2, 2013 | Unregistered CommenterClaes Frisinger

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>