Gå med!
Info väst
Kontakta ledningen: vast(a)sare.se
Mötessponsorer

 
Tack alla sponsorer senaste 2 åren! 

 

Search
« SARE Väst Q2 20/4 - Verktyg för kravhantering | Main | SARE VÄST 6/11: Agil kravhantering – analysera först, utveckla sedan! »
Tuesday
Nov242015

SARE VÄST 20/1 - KONTEXTUELLT DRIVNA KRAV

Erfarna kravanalytiker vet hur man arbetar med krav för att lyckas! Erfarenheten består bl.a. av implicit kunskap.  När kravanalytikern får frågan hur skall jag göra i mitt projekt? Så är svaret ofta "det beror på"!

Vad det beror på är dock inte alltid lika tydligt.

Därför skall vi på seminaret prata om något som vi benämner som "kontextuellt drivna krav". dvs detta som det beror på!

Simon Riddertorp, AddQ har omfattande och djup kompetens av IT sedan år 1986. Initialt som utvecklare och senare med kvalitetssäkring inom krav, verksamhetsarkitektur och test. De senaste 15 åren med ökat fokus på agila metoder. 

 

 

Vidare ska även Peter Hedrén berätta om sin erfarenheter kring att vara en Kravambassadör.

Att vara kravambassadör handlar om så mycket mer än att skriva bra krav, man måste kunna bana vägen för kravarbetet, verka för en neutral miljö där kravarbetet prioriteras och att skapa förutsättningar för ett framgångsrikt kravarbete.  

Peter har mer än 15 års internationell erfarenhet i globala roller som kravanalytiker, testledare och projektledare. Peter har stor vana att hålla presentationer på olika nivåer i organisationer och drivs av framtagning, koordinering, testning och visualisering av kravspecifikationer.

 

Vi kommer även höra Deni Aganovic prata om en aspekt som sätter käppar i hjulen för kravarbetet som vi sällan tar höjd för och arbetar för att motverka. 

I en kort dragning om varför vi skriver dåliga krav trots att förutsättningarna ofta är bra kommer vi få höra Deni berätta om hur flera av hans erfarenheter har fallerat på grund av en självklar faktor som behöver belysas mer och jobbas med oftare.

Deni är en brandsläckare med erfarenhet från olika branscher, marknader, projektmetodiker och arbetsuppgifter. Han har under 5 års tid lappat ihop projekt som på ett eller annat sätt har misslyckats med grundläggande självklarheter såsom kommunikation och ansvarstagande. 

Tid: Onsdag 20/1, kl 17.00-ca20.00 

Plats: Centralhuset Konferens

Kostnadsfritt, sponsorn ADDQ bjuder på tilltugg och enklare dryck.

Presentationen från kvällen finns att ladda ner här: 
Presentation SARE Väst Q1 2016 


Väl mött!

SARE Väst styrelse 

References (2)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>