Gå med!
Info väst
Kontakta ledningen: vast(a)sare.se
Mötessponsorer

 
Tack alla sponsorer senaste 2 åren! 

 

Search
« SARE VÄST Q1 18/1 - BDD för kravare | Main | SARE föreläser på SAST Väst Expo »
Thursday
Oct202016

SARE VÄST Q4 16/11

Vi lyser upp höstmörkret i Göteborg för SARE och SAST kvällen den 16/11, genom att belysa både krav och test.

Eric Knauss & Jennifer Horkoff, Chalmers
In our industrial collaborations we see issues in communication and coordination between Customer teams, responsible for determining requirements in terms of business value, Development teams, who favor iterative Agile methods, and Testing/Release teams, who are often caught in between. In this talk we discuss how current RE methods such as goal modeling as well as RE related agile practices (such as cross-functional teams and facilitating emerging collaborations) could be applied to establish shared understanding across teams, with a focus on value and quality requirements. 

Kvalitetssäkring och VR
Virtual Reality är en av de hetaste it-trenderna 2016 och inom kort kommer kanske även dina kunder förvänta sig att din produkt/tjänst har stöd för det. Magnus Willner, vd Inceptive, berättar om viktiga saker att tänka på vid utveckling, kravställning och testning av VR-lösningar. www.inceptive-labs.se

Anmälan och mer info här: https://www.meetup.com/SAST-Vast/events/234927974/

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>