Gå med!
Info väst
Kontakta ledningen: vast(a)sare.se
Mötessponsorer

 
Tack alla sponsorer senaste 2 åren! 

 

Search
« SARE föreläser på SAST Väst Expo | Main | SARE VÄST 20/1 - KONTEXTUELLT DRIVNA KRAV »
Tuesday
Mar012016

SARE Väst Q2 20/4 - Verktyg för kravhantering

Välkomna till SARE Q2 - Verktyg för kravhantering! 


Mathias Olausson arbetar som CTO på Solidify AB, huvudsakligen som mjukvaruarkitekt och ALM konsult. Mathias hjälper företag förbättra sina utvecklingsprocesser och med tjugo års erfarenhet som konsult och utbildare har han arbetat i ett stort antal olika projekt och organisationer, vilket varit mycket värdefullt i arbetet att införa Visual Studio som ett verktyg att förbättra sättet vi utvecklar mjukvara på. Mathias är också är Sveriges första Microsoft Visual Studio ALM MVP, frekvent talare på konferenser och har varit medförfattare till tre böcker om Visual Studio ALM.

Mathias ska berätta om Microsoft TFS, en lösning för hela teamet där kravhantering, utveckling, testing och releasehantering mm är väl integrerat. Med detta kan vi underlätta så att olika roller i temaet får lättare att samarbeta så att vi kan leverera snabbare med fortsatt god kvalitet. I denna presentation tittar vi på hur Cerner använder Microsoft TFS som plattform för utvecklingsarbetet och då med speciellt fokus på krav- och kvalitetsprocessen.

Ladda ner presentationen

 

Christian Josefsson är VD för Uptive i Göteborg - ett IT-konsultbolag fokuserat på Full Stack och UX. Designingenjör i grunden med ett stort intresse för just UX och GUI:n. Har utöver diverse produkt-/industridesign bl.a. byggt och designat ett system för automatiserad personalförmedling med allt som hör till med CMS, CRM etc.

Christian ska prata om MyBalsamiq, det perfekta verktyget när funktionalitet och interaktionsmönster ska visualiseras och testas. Verktyget är enkelt att lära sig och eftersom verktyget visualiserar gränssnitt på en "skissnivå" kan fokuset stanna på att testa och utvärdera just användbarheten i ett gränssnitt.

 

Victoria Wånsander är en UX-talang som står i startskottet av sin karriär. Hon skriver just nu sitt examensarbete i kognitionsvetenskap med service design och user experience design som huvudämne. Victoria har både inom sin utbildning och under olika uppdrag arbetat med prototypverktyg för att visualisera koncept och utvärdera gränssnitt.

Victoria kommer presentera Axure. När både funktionalitet och mer grafiska element och utseende behöver utvärderas och visualiseras är Axure rätt verktyg. Axure ger designers möjlighet att skapa klickbara prototyper utan att programmera.

 

Anders Qvist är CTO på Miveo Car-sharing Technologies AB, som är en ledande leverantör av lösningar för att starta, operera och växa bildelning på en internationell marknad. Vi erbjuder lösningar komplett med fordonsutrustning och gränssnitt för förare och operatör genom en stabil molninfrastruktur.

Anders ska berätta om hur Miveo, i sin strävan att korta ner tiden mellan krav och utveckling, använder Google Docs för kravinsamling och kravanalys, samt Jetbrains YouTrack för ärendehantering och kravförädling i en objektorienterad utvecklingsprocess med snabba releaser. 

Ladda ner presentationen 

Tid: 1700 - ca 2000

 

Sponsor:
 

Välkomna!

/SARE Väst Styrelse

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
  • Response
    Response: Enter site
    Home - SARE väst - SARE Väst Q2 20/4 - Verktyg för

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>