Gå med!
Info väst
Kontakta ledningen: vast(a)sare.se
Mötessponsorer

 
Tack alla sponsorer senaste 2 åren! 

 

Search
« SARE VÄST Q4 16/11 | Main | SARE Väst Q2 20/4 - Verktyg för kravhantering »
Wednesday
Sep142016

SARE föreläser på SAST Väst Expo

Välkomna till SAST Väst Expo där SARE kommer finnas hela dagen och diskutera Krav med Er. 

Vår egen Deni Aganovic kommer även hålla en föreläsning/workshop som kommer handla om vilka knep man tar till när inget annat funkar i en kravinsamling. 

Anmäl er på Meetup så ses vi den 27e september! 
http://meetu.ps/e/BWXlP/vpypW/f 

SARE Väst kommer inte hålla ett Q3 seminarium till förmån för SAST Väst Expo. 

Väl mött,

SARE Styrelse

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
  • Response
    Response: Edit HTML Online
    Home - SARE väst - SARE föreläser på SAST Väst

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>