Gå med!
Info väst
Kontakta ledningen: vast(a)sare.se
Mötessponsorer

 
Tack alla sponsorer senaste 2 åren! 

 

Search
Main | SARE VÄST Q4 16/11 »
Wednesday
Dec132017

SARE VÄST Q1 18/1 - BDD för kravare

Vi kickstartar året med en inspirerande förläsning med praktiska tillämpningar om hur man implementerar Behaviour Driven Development i kravarbetet. 

Anna Fallqvist Eriksson håller en presentation som fokuserar på hur du kan vässa kravanalysen med hjälp av BDD och hur du kan skriva tydligare krav och minska risken för kravgap. 

Anna är certifierad som Senior Business analyst och Scrum master, och har många års erfarenhet från agila produktutvecklingsprojekt i olika roller. 

Utöver BDD har Anna även lång dokumenterad erfarehet i olika verktyg för kravhantering, bla ALM/QC, att skriva krav i agila miljöer, samt många olika verktyg såsom processmodelllering och workshopledning. 

 

Vi ses kl 16:00 på Lindholmspiren 7, vån 7, Göteborg.

Anmälan sker i vår MeetUp-grupp: 

https://www.meetup.com/SARE-Vast/events/245884334/ 

Vi söker fler inspiratörer för detta tillfälle. Vill du också dela med dig av din kunskap? Hör av dig till oss! 

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
  • Response
    Home - SARE väst - SARE VÄST Q1 18/1 - BDD för

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>